Bij het maken van een training zal je een indeling of structuur moeten hanteren, waarin je de oefeningen in samenhang en in een logische volgorde wilt geven. Binnen deze structuur kan je oefensof geven om vooraf gestelde onderwerpen of doelen voor je training te trainen.

In een training onderscheiden we 4 onderdelen:

  1. Inleiding: warming-up en inspelen - meer informatie
  2. Aanleren of inslijpen van technisch of tactische vaardigheden - meer informatie
  3. Toepassen van de technische en tactische vaardigheden in het spel
  4. Afsluiting: spelvorm of wedstrijd(je)

Meer informatie:

 Tips voor het maken van een training