Gericht serveren
Serveren waar de passer niet staat (links of recht naast de pass positie).
Pass op middelste 1/3e deel van het veld.
Posities vast en na x ballen wisselen van plek.
Passers wisselen na elke bal, serveerder idem.

Bij meer dan 5 spelers oefening van 2 kanten uitvoeren.

Service naast passer