Onder dit menu is oefenstof verzameld, gerubriceerd naar trainingsonderdeel of techniek.
Het is een verzameling van oefeningen die ik regelmatig voor mijn trainingen gebruik.

In de plaatjes gebruik ik de onderstaande legenda (Vollytools)